Ta strona wykorzystuje informacje zawarte w cookies w celach statystycznych, aby lepiej dostosowywać zawartość do waszych potrzeb. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystywanie tych informacji możesz wyłaczyć pliki cookies w przeglądarce internetowej.
X
Górski Poranek

Regulamin porządkowy dla Górskiego Poranka

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 Nr 223 poz. 2268 z późniejszymi zmianami) - w celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa klientów Górskiego Poranka oraz ich mienia - zarządza się co następuje:
 1. Niniejszy regulamin porządkowy zostaje wydany przez Górski Poranek s.c. z siedzibą w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 72 jako właściciela w celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa klientów wyżej wymienionego obiektu oraz ich mienia. Niniejszy regulamin ustala jednocześnie zasady korzystania z usług "Górskiego Poranka".
 2. Niniejszy regulamin zobowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie wyżej wymienionego obiektu.
 3. Pomieszczenia mieszkalne w obiekcie wynajmowane są na zasadach doby hotelowej, która rozpoczyna się o godzinie 16:00 i kończy się o godzinie 12:00 dnia następnego.
 4. Osoba zajmująca pomieszczenie mieszkalne, zwana dalej "gościem" określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę hotelową.
 5. Życzenie przedłużenia poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 12.00 dnia, w którym upływa termin najmu pomieszczenia mieszkalnego. "Górski Poranek" może nie uwzględnić życzenia gościa przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.
 6. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 7. Osoby nie będące gośćmi "Górskiego Poranka" (nie meldowane w obiekcie) nie mogą przebywać w pokoju od godziny 22:00 do godziny 07:00 dnia następnego.
 8. W pomieszczeniach mieszkalnych należy zachować ciszę nocną od godziny 22:00 do godziny 07:00 rano.
 9. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pomieszczeniach mieszkalnych nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, żelazek oraz palników gazowych.
 10. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych "Górskiego Poranka", które powstaną z winy umyślnej lub nieumyślnej gościa lub z winy osób go odwiedzających.
 11. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
 12. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa. Parking na terenie "Górskiego Poranka" jest parkingiem niestrzeżonym.
 13. Gość ma prawo, za dodatkową opłatą, do zamieszkiwania w pomieszczeniu mieszkalnym ze zwierzęciem, jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem obiektu na ustalonych zasadach.
 14. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione przez zwierzę w wyposażeniu oraz urządzeniach technicznych obiektu.
 15. W przypadku nie zastosowania się przez Gościa do regulaminu obiektu, właściciel zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wymeldowania.

 

Górski PoranekStronie Śląskie Nocleginoclegi         Górski Poranek Stronie Śląskienoclegi Stronie Śląskienoclegi
Jesteśmy Partnerem bazy noclegowej Meteor Noclegi w Polsce.
Szczególnie polecamy - Stronie Śląskie